hướng dẫn chi tiết kê khai C/O

Hướng dẫn kê khai C/O form B

06/12/2019

Hướng dẫn kê khai C/O form A

30/11/2019

0908-087-639